MegaGen Implant

Informatie over implantaten

MegaGen biedt passende patiëntinformatie in de vorm van brochures en flyers aan. Deze informatie dient ter ondersteuning in de communicatie tussen de behandelaar en de patiënt en illustreert de medische en technische inhoud van implantaten en implanteren op een gemakkelijke en begrijpelijke manier. De brochures en flyers kunnen in de ontvangstruimte worden aangeboden, of aan de patiënt worden meegegeven na afloop van een consult.